Dokument FIS - Gro-Timing.com

Dokument FIS

Dokument FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) dotyczący zasad wykonywania pomiarów czasu na zawodach FIS oraz zawierający wymagania,jakie musi spełniać sprzęt,abu móc zostać dopuszczony do użytku na oficjalnych zawodach FIS.
timingbooklet_v_2-46.pdf

FIS Timing Booklet